הטבות מס אנשים עם מוגבלויות

 

רשות המסים מדריך חדש ומקיף שעניינו זכויות מס לאנשים עם מוגבלות (קישור למדריך).