כללים לתהליך שימוע תקין

מעסיק המגיע להחלטה כי ברצונו לפטר עובד מסויים, מסיבה כזו או אחרת. חובה עליו לערוך שימוע !

בפסיקה נקבעו תנאים ספציפיים, מהותיים וטכניים לעריכת שימוע בטרם פיטורי עובד. כללים אלה, חלים בכל מקום עבודה, גם כאשר מדובר במקום עבודה פרטי וקטן וגם כאשר מדובר בעובד שעבד תקופה קצרה.

בכדי לקיים הליך שימוע תקין יש לשמור על מספר כללים חשובים:

  1. על המעסיק לזמן את העובד לשימוע, מבעוד מועד ולתת לו זמן סביר להערך אליו. רצוי שתינתן התראה של מס' ימים וכן רצוי שההזמנה תהיה בכתב.
  2. על המעסיק לפרט את הסיבות שבגללן מועמד העובד לפיטורין, או לשינוי בתנאי העבודה.
  3. על המעסיק להגיע לשימוע ב"לב פתוח ובנפש חפצה" – אסור שהליך השימוע יתקיים למראית עין בלבד, על מנת לצאת מידי חובה. על המעסיק להקשיב בפתיחות ובכנות לדברי העובד, לשקול ברצינות את הטענות שנטענו על ידי העובד ורק לאחר מכן לקבל החלטה.
  4. את השימוע צריך לערוך אדם או מס' אנשים, אשר יש להם הסמכות לפטר את העובד ואשר מכירים את העובד ויכולים להתייחס לטענותיו ולסוגיות שיעלו במהלך השימוע על ידו. רצוי מאוד לשלב את המנהל המקצועי של העובד בשימוע ככל שהדבר ניתן.
  5. לעובד ישנה הזכות להגיע עם עו"ד ו/או עם כל גורם מטעמו להליך השימוע ועל המעסיק ליידע את העובד בזכותו זו, בטרם השימוע.
  6. יש לערוך פרוטוקול לשיחת השימוע, בו יפורטו הדברים שנאמרים במהלך השיחה בזמן אמת.
  7. אין לקבל החלטה על הפיטורים במעמד השימוע, אלא בפרק זמן סביר לאחר השימוע, תוך פירוט מכלול השיקולים אשר לקחו בחשבון גם את עמדת העובד