רילוקישיין ותושבוּת לצורך מס

ריילוקישיין ותושבוּת לצורך מס

המונח "תושב ישראל" לגבי יחיד נקבעת על פי מקום מושבו של יחיד על עקרון מרכז החיים בהתחשב במספר מבחנים מהותיים:

  1. קשריו המשפחתיים,
  2. קשריו הכלכליים והחברתיים של היחיד,
  3. מקום ביתו הקבוע,
  4. מקום המגורים שלוֹ ושל בני משפחתו,
  5. מקום עיסוקו
  6. מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים
  7. מקום פעילותו בארגונים, באיגודים ובמוסדות שונים.

בנוסף, נקבעו בהגדרה שתי חזקות נוספות הניתנות לסתירה

  1. יחיד שתקופת שהִייתו בישראל בשנת-המס מגיעה כדי 183 ימים או יותר;*
  2. תקופת שהִייתו בישראל בשנת-המס מגיעה כדי 30 ימים או יותר, וסך כל תקופת שהִייתו בישראל בשנת-המס ובשנתיים שקָדמו לה הוא 425 ימים או יותר.
* שהות העולה על 183 יום בתוך תקופה של 12 חודשים בשתי שנות-מס אינה הופכת בהכרח את הנישום לתושב ישראל, שכּן "שנת מס" כוללת את התקופה שבין 1.1 לבין 31.12. כלומר, אם במהלך התקופה שבין 1.1 לבין 31.12 לא יִשהה הנישום בישראל במשך 183 יום או יותר, לא תחול לגביו אותה חזקה שכּן בכל שנת-המס שהה בישראל תקופה הקצרה מ-183 יום. כך, למשל, שהות בישראל מיום 15.7 בשנת-המס עד ליום 15.5 בשנת-המס שלאחריה אינה עונה לתנאי אותה חזקה.

יחיד תושב ישראל המבקש להגר למדינה זרה והחפץ להיחשב לתושב חוץ בשנת- מס מסויימת , ייטיב לעשות אם יקפיד לעזוב את ישראל עד ליום 29.1 בשנה המסויימת, אחרת ייתכן ותחול לגביו החזקה השנייה דלעיל (הניתנת לסתירה), לפיה הוא נחשב לתושב ישראל.

במסגרת תיקון 168, תוקנה הגדרת המונח "תושב חוץ", וזו כוללת, למן התיקון, לא רק את מי שאינו תושב ישראל, אלא גם יחיד ששהה מחוץ לישראל 183 ימים לפחות, בכל שנה, בשנת-המס ובשנת-המס שלאחריה וכן שמרכז חייו לא היה בישראל בשתי שנות-המס שלאחַר שנות-המס האמורות ("חלופת 4 השנים").

לדוגמא , יחיד שייצא מישראל בשנת-המס 2020 ובמשך 2020 ו-2021 יִשהה בחו"ל 183 ימים לפחות (בכל שנה), וימשיך לשהוֹת בחו"ל גם בשנות-המס 2022 וב-2023 כשמרכז חייו בשנים אלו (2022 ו-2023) יהיה מחוץ לישראל, ייחשב לתושב-חוץ רטרואקטיבית מיום עזיבתו את ישראל. זאת, אף אם בשנות-המס 2020 ו-2021 מרכז חייו עדיין נותר בישראל.

באותם מקרים בהם קיים חשש שלא ניתן יהיה ליישם את חלופת 4 השנים ), כגון: אם היחיד עתיד לשהוֹת בחו"ל פחות מ-183 ימים בשנת-המס 2020 או 2021 וכו', יש לשקוֹל לעזוב את ישראל עד ליום 29.1.2020.

בכל מקרה, על יחיד השוקל לבצע Relocation לבחון את מִכלוֹל השלכות המס הגלומות בהגירתו למדינה הזרה, לרבות שאלת חבותו במס יציאה.*

* ההוראות שעניינן במס יציאה קבועות בסעיף 100א לפקודת מס הכנסה. רשות המסים פועלת לתקן את ההוראות האמורות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *