נתיג-פירוקים ונאמנויות

נתיג, משמשת כמפרק ונאמן של חברות  ואגודות שיתופיות במינוי של בית המשפט ורשם האגודות השיתופיות.