נתיג-שירותי CFO

לנתיג ניסיון רב בליווי חברות בתחום ההי-טק והפארמה. השירות הינו אישי, מותאם לצורכי החברה וניתן מתוך ראייה רחבה של כל ההיבטים הקשורים בהתנהלות החברה בשלבי הצמיחה השונים. החברה מקבלת שירות ברמה הגבוה ביותר ונתיג משמשת יד ימינו של המנכ"ל וזאת ללא העלויות הכרוכות בהעסקת סמנכ"ל כספים בכיר במשרה מלאה.

שרותי CFO עשויים לכלול, בהתאם לצורכי החברה:

 • הכנת תקציב ובקרה תקציבית
 • תזרים ובנקים, חשיפות מט"ח והשקעות
 • דוחות ניהול שוטפים
 • תמחירי מוצר, שירות, העמסת עלויות
 • אופציות לעובדים
 • ליווי הסכמים, תהליכים עיסקיים ומסחריים
 • מזכירות חברה
 • ביטוחים
 • ליווי פרוייקטים ובחינת כדאיות כלכלית
 • הכנת מודל פיננסי ותחזיות
 • בניית נהלים למחלקת הכספים, לרבות נוהל הזמנה מספק ושרשרת הרשאות ואישורים ממוחשבת
 • ייעוץ ומיסוי
 • הכנה לבחינת נאותות
 • ליווי גיוסי כספים
 • דוחות כספיים
 • דוחות מס
 • דוחות למדען ראשי ומרכז השקעות