נתיג-שרותי חשבות

לנתיג פתרון שלם בתחום החשבות בחברה. המעקב הפיננסי, הדוחות, התשלומים ויתר הנושאים הנכללים בתחום החשבות מנוהלים ומסודרים על ידי נתיג בהתאם לצורכי החברה ובעלויות נוחות ביותר. עובדי נתיג מנוסים ומקצועיים, השירות ניתן ברמה הגבוה ביותר ובהיקף ואופן המתאים ללקוח (במשרדי נתיג ו/או במשרדי הלקוח).

שרותי החשבות כוללים:

  • תקציב ובקרה תקציבית,
  • תזרים ובנקים
  • דוחות ניהול שוטפים
  • תמחירי מוצר, שירות, העמסת עלויות
  • גביה
  • דוחות כספיים
  • דוחות מס
  • דיווחים שוטפים לרשויות (מ"ה, מע"מ וביטוח לאומי)

שרותי חשבות בארה"ב לרבות שכר ורו"ח אמריקאי בארה"ב

נתיג מספקת מענה גם לחברות הפועלות בארה"ב וזאת על ידי שירותים בשיתוף עם רו"ח אמריקאי ולכללים בארה"ב.

השירותים כוללים:

הכנת דוחות כספיים, משכורות, הנה"ח וזאת בתיאום עם רואי חשבון אמריקאיים