שרותי חשבות בארה"ב לרבות שכר ורו"ח אמריקאי בארה"ב:

נתיג מספקת מענה גם לחברות הפועלות בארה"ב וזאת על ידי שירותים בשיתוף עם רו"ח אמריקאי ולכללים בארה"ב.

השירותים כוללים:

הכנת דוחות כספיים, משכורות, הנה"ח וזאת בתיאום עם רואי חשבון אמריקאיים