בקשה להחזר מס עובד שכיר

בקשה להחזר מס  – עובד שכיר, שבמהלך השנה לא נהנה מההטבות המגיעות לו  או שהוא זכאי להטבות אחרות רשאי להגיש בקשה להחזר מס.

את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס 1301 או טופס 0135 (דוח מקוצר המתאים לשכירים שאין להם הכנסות משוק ההון) המיועד לעובד שכיר שהכנסתו ממשכורת בלבד, ולצרף את המסמכים הללו:

  • טופסי 106 שהוציאו המעבידים (לשני בני הזוג)
  • במקרה של פרישה – טופס 161 וטופס 161א
  • אישור פקיד שומה בגין מענקי הפרישה;
  • אישורים על הפרשות לקופות גמל וביטוח חיים
  • אישורים אחרים המקנים הקלה במס,

בקשות להחזרי מס ניתן להגיש עד שש שנים אחורה משנת המס הנוכחית.