זיכוי בגין הוצאות החזקתו של קרוב במוסד

זיכוי בגין הוצאות החזקתו של קרוב במוסד אם קרובו של העובד מוחזק במוסד מיוחד, הוא זכאי להפחתת מס בשיעור של 35% מהסכומים שהוא או בן זוגו שילם לאחזקתו בתנאים אלה:

 • הקרוב במוסד המיוחד הינו ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם או ילד מפגר או אוטיסט.
 • הזיכוי יינתן בשל תשלום סכומים העולים על 12.5% מהכנסתו החייבת של העובד.
 • הכנסות הקרוב המוחזק במוסד המיוחד אינן עולות על 169,000 ₪ בשנת המס (נכון לינואר 2015) ואם יש לו בן זוג על 270,000 ₪ בשנת המס (נכון לינואר 2015).
 • יש להמציא לפקיד השומה
  • אישור רפואי על גבי טופס 127,
  • טופס 116 א' (בקשה לזיכוי ממס בגין נטול יכולת),
  • מסמכים המעידים על תשלומים למוסד המיוחד
  • וכל מסמך שיידרש על ידי פקיד השומה בהתאם לנסיבות.

העובד לא יקבל את הזיכוי האמור אם הוא קיבל את שתי נקודות הזיכוי בשל נטול היכולת