עבודה בחלק מהשנה

עבודה בחלק מהשנה – מי שלא עבד בחלק מן השנה ולא היו לו הכנסות נוספות לבד ממשכורת, ייתכן שיהיה זכאי לתשלום מס מופחת על משכורתו; וזאת משום שחישוב המס כולו הוא שנתי מ-1 בינואר ועד 31 בדצמבר ונקודות הזיכוי מחושבות על בסיס שנתי. ככלל השכיר מקבל את ההקלות בחישוב המס ממעבידו. לפיכך,אם העובד לא עבד אצל אותו מעביד בכל השנה, עליו להביא למעביד הוכחות כי בחלק מן התקופה לא היו לו הכנסות, למלא טופס 101, והמעביד רשאי להקטין את המס המנוכה מן המשכורת, בהתחשב במספר החודשים בהם לא הייתה לשכיר הכנסה חייבת. אם לא הייתה לשכיר הכנסה ממשכורת בחלק מהשנה אלא הכנסה מתגמולים למשרתים במילואים, דמי לידה, דמי פגיעה בעבודה או דמי אבטלה, שמשלם הביטוח הלאומי – שהם הכנסה החייבת במס – יש למלא טופס 116 אצל פקיד השומה באזור המגורים ולבקש תיאום מס. תיאום של ניכויי מס משכר אם ההכנסה נובעת מכמה מקורות, רשאי השכיר לערוך תיאום מס